Instrukcja korzystania z programu resellerskiegoI. Rejestracja Resellera w programie resellerskim.

1) Reseller zgłasza się do programu 1 raz na formatce dostępnej na stronie http://verosoft.pl/reseller-verosoft/ wypełniając prawidłowo wszystkie pola formatki
2) Verosoft w ciągu 30 dni (zazwyczaj w 7) akceptuje lub nie akceptuje takie zgłoszenie
3) Informacja na ten temat zostanie przekazana mailowo z adresu kontaktowego ( http://verosoft.pl/kontakt-2/ ).
4) Reseller otrzymuje pakiet informacji i dostępów do systemów Verosoft umożliwiający sprzedawanie usług i podstawową obsługę pozyskanych klientów
5) Reseller akceptuje regulamin i potwierdza ten fakt mailem na adres kontaktowy ( http://verosoft.pl/kontakt-2/ ).

II. Rejestracja Klienta pozyskanego Resellera w programie resellerskim.

1) Każdy zarejestrowany reseller otrzymuje indywidualny Formularz Rejestracyjny Klienta (FRK) służący do rejestracji pozyskanych klientów. Link do FRK z reguły będzie miał postać:
http://verosoft.pl/reseller_klient_ImieNazwisko.html
2) Reseller korzystając z FRK rejestruje pozyskanego Klienta w Panelu Resellera.
3) Przed rejestracją należy posiadać wszystkie dane firmowe pozyskanego Klienta z numerem NIP , telefonem oraz adresem email
4) Danego Klienta wprowadza się do systemu poprzez formatkę FRK tylko 1 RAZ uzupełniając od razu wszystkie pola
5) Jeśli Klient dokupuje potem kolejne usługi Verosoft u Resellera lub integruje kolejne sklepy – należy to zgłaszać MAILOWO na adres kontaktowy ( http://verosoft.pl/kontakt-2/ )
6) W przypadku błędów popełnionych na FRK – należy je potem poprawiać w Panelu Resellera

III . Korzystanie z Panelu Resellera (PR)

1) Reseller otrzymuje dane dostępowe do Panelu Resellera, gdzie zamieszczone są podstawowe informacje o pozyskanych przez Resellera Klientach i usługach.
2) Po zarejestrowaniu nowego Klienta poprzez FRK jego dane automatycznie są odzwierciedlane w PR jako [Lead]
3) Po zaakceptowaniu klienta do integracji lub skorzystania z innych usług lub produktów Verosoft – pracownik Verosoft konwertuje Leada tego klienta w konto klienckie typu [Account] i przypisuje do konta Resellera w PR.
4) Do momentu kiedy Lead nie zostanie skonwertowany na Account – Reseller może edytować jego dane. Po konwersji na Account – żadne zmiany na Leadzie nie będą istotne. Po konwersji zmiany powinny być zgłaszane na adres kontaktowy ( http://verosoft.pl/kontakt-2/ ).
5) W PR będą widoczne również tzw [Szczegóły billingowe] na usługi Klienta pozyskane dzięki aktywności Resellera, czyli dane na podstawie których Klientowi zostanie wystawiona faktura. Niektóre szczegóły będą dotyczyły usług jednorazowych (np.: Programowanie) i na ich podstawie zostanie wystawiona 1 faktura, a niektóre są okresowe i faktury są wystawiane co pewien okres (1,6,12,36 miesięcy)
6) Po wystawieniu faktury – będzie ona również widoczna na koncie PR wraz z aktualnym statusem opłacenia.