Informacje zgłoszeniowy do darmowego testu ASI
 Przesłanie wskazych poniżej informacji pozwoli na sprawną integrację z hurtownią
  Pełna nazwa Firmy
  Dane firmy (takie, jak na fakturze)
  NIP firmy
  Dane kontaktowe
  Adres email, na który przyjdą dane do konta ASI
  Telefon kontaktowy
  Imię i nazwisko osoby kontaktowej
  Adres www sklepu do integracji
  Nazwę platformy sklpowej
  Nazwę hurtowni do integracji
  Link do danych integracyjnych otrzymanych przez hurtownię
  Dodatkowe inormacje dotyczące integracji
Mail do nas: crm@verosoft.pl