Cennik modyfikacji standardowego działania ASI
Usługa ASI w założeniach jest systemem dostosowanym do większości wymagań właścicieli sklepów internetowych – ponieważ powstawała bazując na ich potrzebach.
Stworzenie pewnego standardu integracji – umożliwiło nam oferowanie tej usługi ASI za relatywnie niską cenę przy dużej elastyczności i funkcjonalności usługi.
Jednak rozumiemy, że czasami warto zrobić coś inaczej niż standardowo, dlatego na życzenie naszych Klientów – robimy odstępstwa od standardu oprogramowując różne zmiany funkcjonalne lub indywidualnie zmieniając konfigurację systemu ASI.
Pozwala to wyróżnić się sklepom w mocno konkurującym świecie handlu internetowego.

Poniżej zamieszczamy kilka przykładowych zmian lub dodatkowych funkcjonalności, jakie można zmówić w VeroSoft.pl

Wszystkie ceny są podane w wartości netto w złotych.

Zmiana (programowanie lub konfiguracja) Opis Standard Komfort Premium
Wyłączenie aktualizacji opisów i nazw produktów System ASI w standardzie codziennie aktualizuje oprócz cen i stanów mag. również opisy i nazwy produktów w celu zapewnienia zawsze aktualnych informacji o produkcie – zgodnie z informacjami przekazywanymi przez hurtownię.
Czasami jest potrzeba, aby takie opisy zamienić na inne z poziomu panelu sklepu. Oprogramowanie takiej zmiany indywidualnej dla sklepu to około 1 godzina pracy informatyka. Zmiana dotyczy całego sklepu, czyli wszystkich zintegrowanych hurtowni.
97 zł/sklep 97 zł/sklep 0 zł
Asysta przy konfiguracji integracji System ASI jest w dużej mierze intuicyjny i łatwy
w obsłudze. Informacje o jego działaniu można znaleźć
na stronie
http://pomoc.verosoft.com.pl/
W standardzie pomagamy w sytuacjach wymagających
wyjaśnienia a nie zawartych w naszych materiałach
pomocy.
Jeśli jednak Klient życzy sobie, aby towarzyszyć
mu przez cały proces integracji i pomagać na każdym
etapie – to oczywiście wiąże się to z zaangażowaniem
ponadstandardowym naszych pracowników. Oczywiście
umożliwiamy taką asystę.
299 zł/mc 199 zł/mc 0 zł
Poprawienie opisów Zdarza się, że hurtownie w plikach integracyjnych
dają opisy, które zawierają zbyt dużo znaków specjalnych
błędnie interpretowanych przez platformy sklepowe.
Wynikiem tego są rozjechane opisy, co czyni je mało
estetycznymi. Również bywają odniesienia do strony
hurtowni lub inne stałe frazy, których właściciel
sklepu sobie nie życzy.
Możemy oprogramować ich usunięcie.
485 zł/hurt
(jednorazowo)
Zamiana hurtowni Podłączenie hurtowni do sklepu Klienta zabiera informatykowi
około 1 godziny pracy. Podłączenie każdej nowej
hurtowni jest ZA DARMO – natomiast zmiana, czyli
w efekcie rezygnacja z jednej z podłączonych hurtowni
– wiąże się z pokryciem kosztów pracy informatyka
VeroSoft
97 zł/hurt 2 zmiany za darmo – 3 i następne 97 zł/hurt 0 zł
Integracja wsteczna To połączenie już istniejących produktów w sklepie
z produktami z hurtowni po jakimś unikalnym wskazanym
przez Klienta intentyfikatorze po takiej integracji
produkty w sklepie są aktualizowane stanami magazynowymi
z hurtowni, a nowe produkty są dodatkowo wczytywane
na bieżąco do sklepu
485 zł / 1 hurtownię
Grupowanie produktów z 2 hurtowni Jeśli 2 hurtownie posiadają te same produkty a w
sklepie chcemy prezentować produkt tylko raz – to
możemy po wskazanych parametrach oprogramować grupowanie
takich produktów i prezentację tylko jednego produktu
w sklepie
49 zł /mc za 2 hurtownie dołączenie kolejnej to
kolejne 24 zł
Drobne zmiany w integracji Zmiany typu:
– dodanie stałego tekstu do opisu
– wyłączenie pewnych pól z aktualizacji
– doklejenie informacji do nazwy
– itp
291 zł za
1 zmianę (jednorazowo)
1 GRATIS
291 zł za
kolejną zmianę (jednorazowo)
3 GRATIS
291 zł za
kolejną zmianę (jednorazowo)
Duża zmiana w integracji Zmiany wymagające bardziej złożonego oprogramowania
specyficznego wymagania Klienta
Przed wykonaniem takiej zmiany wykonywana jest wycena
do akceptacji oraz planowany czas wykonania
ilość godzin pracy informatyka * 97 zł netto/godzinę (orientacyjna data wykonania – rozpoczęcie prac w ciągu 14-30 dni roboczych)
EXPRESS – realizowane w pierwszej kolejności *242,50 zł netto/godzinę (gwarantowana data wykonania – rozpoczęcie prac w ciągu 7 dni roboczych)
ilość godzin pracy informatyka * 97 zł netto/godzinę (orientacyjna data wykonania – rozpoczęcie prac w ciągu 14-30 dni roboczych)
EXPRESS – realizowane w pierwszej kolejności *242,50 zł netto/godzinę (gwarantowana data wykonania – rozpoczęcie prac w ciągu 7 dni roboczych)
ilość godzin pracy informatyka * 97 zł netto/godzinę (orientacyjna data wykonania – rozpoczęcie prac w ciągu 14-30 dni roboczych)
EXPRESS – realizowane w pierwszej kolejności *242,50 zł netto/godzinę (gwarantowana data wykonania – rozpoczęcie prac w ciągu 7 dni roboczych)
Programowanie Zgodnie z wymaganiami i kolejką zleceń
ilość godzin pracy informatyka * 97 zł netto/godzinę (orientacyjna data wykonania – rozpoczęcie prac w ciągu 14-30 dni roboczych)
EXPRESS – realizowane w pierwszej kolejności *242,50 zł netto/godzinę (gwarantowana data wykonania – rozpoczęcie prac w ciągu 7 dni roboczych)
ilość godzin pracy informatyka * 97 zł netto/godzinę (orientacyjna data wykonania – rozpoczęcie prac w ciągu 14-30 dni roboczych)
EXPRESS – realizowane w pierwszej kolejności *242,50 zł netto/godzinę (gwarantowana data wykonania – rozpoczęcie prac w ciągu 7 dni roboczych)
ilość godzin pracy informatyka * 97 zł netto/godzinę (orientacyjna data wykonania – rozpoczęcie prac w ciągu 14-30 dni roboczych)
EXPRESS – realizowane w pierwszej kolejności *242,50 zł netto/godzinę (gwarantowana data wykonania – rozpoczęcie prac w ciągu 7 dni roboczych)
Dropshipping Dropshipping – automatyczna obsługa zamówień w hurtowni abonament miesięczny 149 zł /mc
Opłata za wznowienie integracji W przypadku, gdy integracja czasowo jest zawieszona ze względu na sytuację sklepu, urlop, czy np.: brak płatności.
Pracochłonność odłączenia i ponownego podłączenia integracji to około 2 godzin
194 zł