Reseller VeroSoft

Proste zasady:

1) Pozyskanie Klienta -> Reseller pozyskuje klienta
2) Sprzedaż i obsługa -> VeroSoft sprzedaje usługę i prowadzi całą obsługę klienta
3) Wypłata prowizji -> Reseller  otrzymuje 20% od każdej faktury za usługi podstawowe przez cały okres korzystania klienta z usług VeroSoft

Jak zostać Resellerem VeroSoft?

1) Płatnik VAT – Należy prowadzić działalność gospodarczą i być płatnikiem VAT
2) Aktywny sprzedawca usług VeroSoft – Resellerem Verosoft można zostać dopiero po zgłoszeniu do Verosoft Sp z o.o. co najmniej 5 nowych płacących (na każdym z klientów opłacona przynajmniej jedna faktura VAT) klientów lub wygenerowania przychodu bez względu na ilość klientów w wysokości 10 tys zł brutto.
Po przekroczeniu ilości 5 klientów lub wartości 10 tys. zł prowizja zostanie naliczona i wypłacona wstecznie, tak aby Reseller skorzystał z każdego pozyskanego wcześniej klienta.
3) Zgłoszenie – Po przekroczeniu ilości 5 klientów lub wartości 10 tys. zł Reseller wysyła maila na adres crm@verosoft.pl z danymi firmy oraz wskazaniem pozyskanych klientów.
4) Akceptacja – VeroSoft weryfikuje dane i aktywuje Resellera w systemie prowizyjnym.
5) Regulamin – Reseller akceptuje warunki regulaminu pozyskiwania klientów w imieniu VeroSoft
6) Rozliczenia
– co kwartał (lub zgodnie z ustaleniami) Reseller otrzymuje od firmy VeroSoft zestawienie prowizji,
– na podstawie którego wystawia firmie VeroSoft Sp z o.o. fakturę VAT – pod warunkiem, że wartość naliczonej prowizji przekroczyła 500 zł,
– po otrzymaniu faktury VeroSoft wypłaca należną prowizję.

Przykładowe wyliczenie prowizji:

Załóżmy, że Reseller VeroSoft do tej pory:
– pozyskał dla VeroSoft 28 klientów
– i że średni rachunek 1 klienta to 200 zł.
To miesięczna prowizja z tego tytułu wynosi 1 120 zł, czyli rocznie 13 440 zł.

Zapraszamy GORĄCO do dołączenia do naszego zespołu, bo warto! 🙂